Oferowane usługi

Poniżej znajduje się lista usług jakie oferujemy w Biurze Rachunkowym Podmar Sp. z o.o.:

Księgowość

biuro rachunkowe, grudziądz, księgowość, zakładanie spółek

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład których wchodzą: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów, sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów do celów podatku VAT, rozliczania w zakresie podatku VAT UE oraz podatku akcyzowego.
Kadry-płace

rejestracja spółek, doradztwo, usługi kadrowe płacowe

Sporządzamy: listy płac, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), deklaracji ZUS, wysyłka deklaracji ZUS drogą elektroniczną, deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4R), przygotowywanie wszelkiego rodzaju sprawozdań, pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP, nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowywanie akt osobowych osób nowo zatrudnionych.

Rejestracja Spółek

rejestracja spółek, doradztwo, usługi kadrowe płacowe

Nasza oferta zwiera wszystkie usługi niezbędne do założenia spółki w Polsce od przygotowanie projektu umowy spółki oraz pozostałych dokumentów i formularzy sądowych i urzędowych poprzez umówienie spotkania u notariusza do zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, umówienie tłumacza przysięgłego w przypadku osób zagranicznych, złożenie wniosku rejestracyjnego i niezbędnych dokumentów do rejestracji spółki w KRS, sporządzenie dokumentó do zgłoszenie spółki do urzędu statystycznego w celu uzyskanie numeru REGON oraz zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego i uzyskanie numeru NIP oraz rejestracja do podatku VAT.
Księgowość dla Spółek

 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej.


Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji
Księgowość dla osób fizycznych

Powadzimy ksiegowość Spółek osób fizycznych, osób prawnych oraz innych:

 • PKPiR
 • Księga przychodów
 • Ryczałt
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
Rozliczanie rolników z VAT

Od 2000 roku podatkiem VAT zostali objęci rolnicy. Ustawodawca rozróżnił dwie kategorie rolników:

 • rolników ryczałtowych, którzy sprzedając produkty, są zwolnieni z płacenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • rolników opodatkowanych na zasadach ogólnych, którzy sprzedając wytworzone produkty naliczają z tego tytułu podatek VAT ale mają prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do produkcji.

Po więcej informacji wejdź tutaj