zaufaj doświadczeniu

56 643 08 04

sekretariat@podmar.pl

ul. Dworcowa 40

86-300 Grudziądz

od 7:00 do 15:00

od poniedziałku do piątku

Oferowane usługi

Księgowość

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład których wchodzą: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów, sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów do celów podatku VAT, rozliczania w zakresie podatku VAT UE oraz podatku akcyzowego.

Kadry-płace

Sporządzamy: listy płac, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), deklaracji ZUS, wysyłka deklaracji ZUS drogą elektroniczną, deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4R), przygotowywanie wszelkiego rodzaju sprawozdań, pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP, nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowywanie akt osobowych osób nowo zatrudnionych

Rejestracja Spółek

Nasza oferta zwiera wszystkie usługi niezbędne do założenia spółki w Polsce od przygotowanie projektu umowy spółki oraz pozostałych dokumentów i formularzy sądowych i urzędowych poprzez umówienie spotkania u notariusza do zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, umówienie tłumacza przysięgłego w przypadku osób zagranicznych, złożenie wniosku rejestracyjnego i niezbędnych dokumentów do rejestracji spółki w KRS, sporządzenie dokumentó do zgłoszenie spółki do urzędu statystycznego w celu uzyskanie numeru REGON oraz zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego i uzyskanie numeru NIP oraz rejestracja do podatku VAT.

24
Lata doświadczenia


Poniżej znajduje się lista usług jakie oferujemy w Biurze Rachunkowym Podmar Sp. z o.o.:
 

Księgowość
 

biuro rachunkowe, grudziądz, księgowość, zakładanie spółek

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład których wchodzą: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów. Sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzimy: ewidencję obrotu magazynowego, ewidencję sprzedaży i zakupów do celów podatku VAT, rozliczamy w zakresie podatku VAT UE oraz podatku akcyzowego.


Kadry-płace
 

rejestracja spółek, doradztwo, usługi kadrowe płacowe

Sporządzamy: listy płac, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), deklaracji ZUS, wysyłka deklaracji ZUS drogą elektroniczną, deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4R), przygotowywanie wszelkiego rodzaju sprawozdań, pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP, nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowywanie akt osobowych osób nowo zatrudnionych, doradztwo w zakresie kodeksu pracy.
 


Rejestracja Spółek
 

rejestracja spółek, doradztwo, usługi kadrowe płacowe

Nasza oferta zwiera wszystkie usługi niezbędne do założenia spółki w Polsce od przygotowanie projektu umowy spółki oraz pozostałych dokumentów i formularzy sądowych i urzędowych poprzez umówienie spotkania u notariusza do zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, umówienie tłumacza przysięgłego w przypadku osób zagranicznych, złożenie wniosku rejestracyjnego i niezbędnych dokumentów do rejestracji spółki w KRS, sporządzenie dokumentó do zgłoszenie spółki do urzędu statystycznego w celu uzyskanie numeru REGON oraz zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego i uzyskanie numeru NIP oraz rejestracja do podatku VAT.


Księgowość dla Spółek
 

 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej.
   


Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji
 


Rozliczanie związków zawodowych

 


Rozliczanie ulgi IP Box
 Księgowość dla osób fizycznych
 

 • Powadzimy ksiegowość Spółek osób fizycznych, osób prawnych oraz innych:
 • PKPiR
 • Księga przychodów
 • Ryczałt
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
   


Rozliczanie rolników z VAT
 

Od 2000 roku podatkiem VAT zostali objęci rolnicy. Ustawodawca rozróżnił dwie kategorie rolników:

 • rolników ryczałtowych, którzy sprzedając produkty, są zwolnieni z płacenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • rolników opodatkowanych na zasadach ogólnych, którzy sprzedając wytworzone produkty naliczają z tego tytułu podatek VAT ale mają prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do produkcji.
   

Po więcej informacji wejdź tutaj