Świadczymy usługi w zakresie:

obsługi kadr, płac, ZUS, BHP, prowadzenie księgowości w formie książki przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg handlowych, sporządzanie raportów dla osób zarządzających, księgowość Stowarzyszeń i Fundacji

Czytaj dalej...

Zakładanie spółek

Służymy pomocą przy zakładaniu firmy i otwieraniu działaności gospodarczej. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy pewnie postawisz pierwsze kroki w biznesie.

Czytaj dalej...

Obsługa rolników z VAT

Od 2000 roku podatkiem VAT zostali objęci rolnicy. Dlatego chcemy zaoferować Państwu usługi rozliczania podatku VAT.

Czytaj dalej...
Biuro rachunkowe, outsourcing

Coraz bardziej skomplikowane systemy wynagrodzeń, duża ilość pracowników, duża rotacja kadry pracowniczej, przekroczenie ilości zatrudnionych i konieczność składania deklaracji PFRON, założenia ZFŚS oraz sporządzenia regulaminów, to tylko niektóre pułapki czekające na zapracowanego pracodawcę, które zamiast zająć się rozwijaniem firmy czyta przepisy.

Z tych powodów pracodawcy coraz częściej decydują się na wyodrębnienie ze swojej firmy działu kadrowo - płacowego i przekazania go do prowadzenia specjalistycznej firmie na zewnątrz. Działanie takie wiąże się zawsze z obniżeniem kosztów firmy oraz, co niejednokrotnie okazuje się ważne, z całkowitym uszczelnieniem obiegu informacji o wynagrodzeniach.