zaufaj doświadczeniu

56 643 08 04

sekretariat@podmar.pl

ul. Dworcowa 40

86-300 Grudziądz

od 7:00 do 15:00

od poniedziałku do piątku

Rozliczanie rolników z VAT

Od 2000 roku podatkiem VAT zostali objęci rolnicy. Ustawodawca rozróżnił dwie kategorie rolników:

  • rolników ryczałtowych, którzy sprzedając produkty, są zwolnieni z płacenia podatku od towarów i usług (VAT),
  • rolników opodatkowanych na zasadach ogólnych, którzy sprzedając wytworzone produkty naliczają z tego tytułu podatek VAT ale mają prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do produkcji.


 

Korzyści z rozliczenia podatku VAT dla rolnika

 

Rolnik ryczałtowy

Rolnik ryczałtowy dokonując dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku VAT, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywanych środków do produkcji opodatkowanych tym podatkiem w wyskości 7% (obowiązuje od 1.01.2011r.). Jedynym obowiązkiem rolnika ryczałtowego jest przychowywanie otrzymanych od nabywcy faktur VAT RR przez okres 5 lat, licząc od końca roku za który faktury te wystawiono.
 

Rolnik opodatkowany na zasadach ogólnych

Rolnik opodatkowany na zasadach ogólnych dokonując dostawy produktów roślinnych nalicza 5% podatku VAT i 8 % podatku VAT dokunując dostawy produkcji zwierzęcej, natomiast zakupując artkuły nizbędne dla wykonania tej czynności płaci 23 % podatku VAT. Różnica między kwotą VAT od sprzedaży, a kwotą VAT od zakupu jest zawsze nadwyżką do zwrotu dla rolnika. Producent rolny ma obowiązek prowadzenia ewidencji VAT i co miesiąc lub co kwartał musi składać deklaracje w Urzędzie Skarbowym.