O Nas

Działalność prowadzimy w Grudziądzu przy ul. Dworcowa 44 oraz w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej 20, a w przyszłości pragniemy rozszerzyć działalność na inne miasta tak, aby z naszych doświadczeń mogły skorzystać inne osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Mamy również swoich pracowników w siedzibach firm obsługiwanych przez Nas. Na zasadzie outsourcingu została oddana księgowość, kadry i płace do Biura, które ponosi odpowiedzialność za całą pracę osób zatrudnionych i za wszystkie błędy powstałe z winy pracowników Biura. Pracownicy są na miejscu, w danej Firmie, w związku z tym Szefowie mają stały dostęp do dokumentów i do danych księgowych i innych rozliczanej przez Biuro Firmy.

Godziny otwarcia biur: 7-16 od poniedziałku do piątku