zaufaj doświadczeniu

56 643 08 04

sekretariat@podmar.pl

ul. Dworcowa 40

86-300 Grudziądz

od 7:00 do 15:00

od poniedziałku do piątku

IP BOX

2022-10-28

IP Box rozliczysz już dziś w naszym biurze.


IP Box jest preferencją podatkową dla podatników osiągających przychody ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej, tj.:

- patent,
- prawo ochronne na wzór użytkowy,
- prawo rejestracji wzoru przemysłowego,
- prawo rejestracji układu scalonego,
- dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
- prawo rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
- wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,
- autorskie prawo do programu komputerowego.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

IP Box jest rodzajem ulgi podatkowej, z której podatnik może skorzystać w zeznaniu rocznym PIT-36 i 36L oraz CIT-8 i polega na zastosowaniu 5% stawki podatku dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanego prawa własności.

Dzięki szkoleniu Zbutowicz Tax Sp. z o.o. teraz i my zajmujemy się rozliczaniem tej ulgi w ścisłej współpracy z Panem Michałem.