zaufaj doświadczeniu

56 643 08 04

sekretariat@podmar.pl

ul. Dworcowa 40

86-300 Grudziądz

od 7:00 do 15:00

od poniedziałku do piątku

Aktualności

2021-08-04

Podsumowując

przy ustalaniu stawki podatku od nieruchomości w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na charakter budynku lub jego części. Jeśli nie ma on charakteru mieszkalnego, a jest przedmiotem obrotu, wówczas będzie objęty stawką dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.


Jeżeli natomiast ma charakter mieszkalny, to stawką dla działalności gospodarczej może być objęty jedynie wówczas, gdy w takim budynku rzeczywiście fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli jednak służy on celom mieszkaniowym, to podlega niższej, przewidzianej dla nieruchomości mieszkalnych, stawce.2021-08-03

Ujęcie duplikatu faktury kosztowej w kosztach podatkowych firmy

Koszty podatkowe ujmuje się na podstawie dowodów potwierdzających ich poniesienie. Tymi są m.in. faktury wystawione przez dostawców i towarów i usług. Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca dysponuje jedynie duplikatem takiego dokumentu? Kiedy go ująć w kosztach firmy?


Duplikat faktury
Gdy podatnik otrzymał fakturę pierwotną, na podstawie której rozliczył już wydatek w kosztach uzyskania przychodu, to późniejsze otrzymanie jej duplikatu stanowi jedynie potwierdzenie poniesionego wydatku. Duplikatu takiego nie należy ponownie uwzględniać w kosztach firmy (i jej księgach). To samo tyczy się sytuacji, gdy podatnik wprawdzie nie otrzymał faktury pierwotnej, ale wydatek zaliczył do kosztów podatkowych na podstawie innego dokumentu niż faktura (taka sytuacja jest możliwa m.in. u podatników prowadzących księgę podatkową w przypadku wcześniejszego otrzymania materiałów czy towarów przeznaczonych do obrotu/zużycia).

Jeżeli jednak wydatek udokumentowany duplikatem faktury do kosztów jeszcze nie trafił - jest w nich ujmowany na podstawie tego właśnie duplikatu.2021-08-03

Rejestracja do VAT z datą wsteczną możliwa

Zdarza się, że przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie rejestruje się do celów VAT, mimo że dokonuje już czynności opodatkowanych VAT. Nasuwa się więc pytanie, czy w takiej sytuacji istnieje możliwość wstecznej rejestracji oraz czy bez posiadania formalnego statusu podatnika podatku VAT powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego?


Zgodnie z linią interpretacyjną organów podatkowych, o ile wola i zachowanie przedsiębiorcy wskazywała, iż zamierza on występować w roli czynnego podatnika VAT – mimo, że nie dopełnił formalnych wymagań - to w stosunku do poczynionych przed rejestracją czynności opodatkowanych powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego o ile zakupione przez podatnika towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Musi więc istnieć ścisły związek pomiędzy zakupem a prowadzoną działalnością gospodarczą.
Za przejaw zamiaru występowania w roli czynnego podatnika VAT uznaje się:
1. prowadzenie rejestracji sprzedaży dla celów rozliczenia podatku,
2. składanie deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK-VAT w ustawowych terminach,
3. wykazywanie podatku należnego w złożonych deklaracjach,
4. wystawianie faktur przez podatnika.
Aby skorzystać z powstałego prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, ze wskazaną, faktyczną datą rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przy czym wsteczna data rejestracji powinna odpowiadać, pierwszemu okresowi rozliczeniowemu, za który złożono deklarację VAT. Dopiero po usunięciu tej przesłanki negatywnej podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Prawo do odliczenia przysługuje o ile nie wystąpią przesłanki wyłączające z art. 88 ustawy o VAT.